// Privacybeleid (AVG) en Cookies - OTicket | the e-ticket solution provider

OTicket regelt de tickets.

Of het nu gaat om concerten, feesten, festivals, kermissen of andere evenementen, OTicket jouw partner wanneer het gaat om ticketverkoop!

Weten wie je bezoekers zijn.
Het is 100% veilig én betrouwbaar.
Minder kosten en dus meer winst.
Weten wie je bezoekers zijn.
Het is 100% veilig én betrouwbaar.
Minder kosten en dus meer winst.
Weten wie je bezoekers zijn.
Het is 100% veilig én betrouwbaar.
Minder kosten en dus meer winst.
Weten wie je bezoekers zijn.
Het is 100% veilig én betrouwbaar.
Minder kosten en dus meer winst.

Privacybeleid (AVG) en Cookies

Deze website wordt beheerd door OTicket. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het OTicket Online privacybeleid, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Privacybeleid (AVG)

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. OTicket hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OTicket houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

OTicket is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina.

Het gebruik van cookies

Wanneer u OTicket.nl bezoekt, kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. Om onze website te verbeteren gebruiken wij "cookies" om uw bezoek bij te houden. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt overgezonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart: uw wachtwoorden, uw aankopen en voorkeuren worden erin vastgelegd. Een cookie kan niet worden uitgevoerd als code en kan geen virussen overbrengen.

De meeste browsers zijn in principe zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. (Voor sommige web-pagina's is daar een toestemming voor nodig, cookies kunnen niet worden geweigerd. Gebruikers die geen cookies wensen te ontvangen, zullen waarschijnlijk geen toegang krijgen tot dergelijke webpagina's.) OTicket gebruikt weliswaar cookies om uw bezoek aan OTicket.nl bij te houden en onze webservers leggen automatisch het IP/Internet-adres van uw computer vast, maar deze informatie zegt niets over uw persoonlijke identiteit en u blijft anoniem, tenzij u OTicket op andere wijze persoonlijke informatie hebt verstrekt.

Uw persoonlijke informatie bijwerken

U hebt het recht van toegang tot uw persoonlijke informatie en de voorkeursinstellingen ten aanzien van uw privacy en u hebt het recht deze gegevens te corrigeren. U kunt dit doen door naar OTicket te schrijven op het volgende adres:

OTicket
e-mail: info@oticket.nl

Wij verzoeken u uw naam, adres en/of e-mailadres te vermelden wanneer u contact met ons opneemt. Houd rekening met het feit dat OTicket niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van niet-OTicket-websites waarnaar een koppeling bestaat op een willekeurige OTicket-website.